Pogotowie ciepłownicze
993

Struktura paliw

Informujemy, że obliczony zgodnie z punktem 1.1 Załącznika nr 4 do Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej, wzoru karty audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii (Dz.U. 1912 r. z póżn. zmianami), udział ciepła dostarczonego do sieci ciepłowniczych wodnych, wytworzonego w odnawialnych źródłach energii, ciepła użytkowego w kogeneracji lub ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych w łącznej ilości dostarczonego do tych sieci ciepła w roku 2023 wynosi 97,8 %.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz.U. nr 16, poz. 92) poniżej zamieszczamy informację, o których mowa do § 23, ust. 3.

Tab.1. Struktura paliw i innych nośników energii pierwotnej zużytych do wytworzenia energii cieplnej sprzedanej w 2023 r.

Rodzaj paliwa

W wodzie grzewczej

W parze technologicznej

Biomasa

0,00 %

0,00 %

Węgiel kamienny

98,98 %

97,10 %

Olej opałowy (mazut)

1,02 %

2,90 %

Tab.2. Informacja o wpływie wytworzenia energii cieplnej na środowisko w zakresie emisji paliw zużytych do wytworzenia energii cieplnej sprzedanej w 2023 r.

Rodzaj emisji

W wodzie grzewczej
[ kg/GJ ]

W parze technologicznej
[ kg/GJ ]

SO2

0,050

0,068

NOx

0,067

0,091

pył

0,004

0,005

CO2

108,222

145,819

Odpady radioaktywne

nie dotyczy

nie dotyczy

Energa Ciepło Ostrołęka Sp. z o. o. informuje, że wskaźnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej (Wpc) dla sieci ciepłowniczej za 2023 rok wynosi 1,94.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem