Pogotowie ciepłownicze
993

Struktura paliw

Informujemy, że obliczony zgodnie z punktem 1.1 Załącznika nr 4 do Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii (Dz.U. 2017 r. poz. 1912), procentowy udział ciepła wytworzonego w odnawialnych źródłach energii, ciepła z instalacji termicznego przekształcania odpadów oraz ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych, w łącznej ilości dostarczonego do miejskiej sieci ciepłowniczej w roku 2021 wynosi 95,9%.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz.U. nr 16, poz. 92) poniżej zamieszczamy informację, o których mowa do § 23, ust. 3.

Tab. 1. Struktura paliw i innych nośników energii pierwotnej zużytych do wytworzenia ciepła sprzedanego w 2021 r.

Rodzaj paliwa

W wodzie grzewczej

W parze technologicznej

Biomasa

0,00 %

0,00 %

Węgiel kamienny

96,87 %

97,01 %

Olej opałowy (mazut)

3,13 %

2,99 %

Tab. 2. Informacja o wpływie wytworzenia ciepła na środowisko w zakresie emisji paliw zużytych do wytworzenia ciepła sprzedanego w 2021 r.

Rodzaj emisji

W wodzie grzewczej
[ kg/GJ ]

W parze technologicznej
[ kg/GJ ]

SO2

0,054

0,054

NOx

0,069

0,094

pył

0,003

0,003

Odpady radioaktywne

nie dotyczy

nie dotyczy

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem